Okolica Dojazd Cennik Galeria

CAMPING, POLE BIWAKOWE "POD SOSNAMI" NAD JEZIOREM GIM

Nazwa pola biwakowego wzięła się od miejsca usytuowania. Niby większość pól jest wśród sosen ale nasze pole biwakowe ulokowane jest wśród 160cio letnich sosen.

Okoliczny las przywita cię zapachem żywicy i chojnie obdarzy grzybami oraz jagodami.

Malownicze jezioro wśród lasów mazursko-warmińskich posiada pierwszą klasę czystości a dno jest widoczne jeszcze na czterech metrach głębokości. Jezioro jest "przyjazne" dla wszystkich a w szczególności dla dzieci, gdyż jego łagodne i piaszczyste zejście do wody przyciągnie każdego.

Po kąpieli wodnej i słonecznej będziesz mógł popływać wypożyczoną łodzią lub kajakiem a pod wieczór na koniach w siodle zdobyć serce dziecka lub ukochanej ci osoby.

Na polu namiotowym są do Państwa dyspozycji natryski z ciepłą wodą oraz toalety.

Posiadamy do Państwa dyspozycji stanowiska z energią elektryczną, do której każdy namiot bądź przyczepa campingowa może zostać podłączona.

Nocny stróż zapewni Państwu spokój i bezpieczeństwo w czasie trwania Państwa wypoczynku.

Na polu biwakowym posiadamy także domki do wynajęcia.

Domek cztero osobowy oraz pięcio osobowy.


Na polu biwakowym znajduje się także sklep spożywczy oraz mini bar.


ZAPRASZAMY DO GALERII !

ATRAKCYJNIE NISKIE CENY!REGULAMIN POLA BIWAKOWEGO "POD SOSNAMI" NAD JEZIOREM GIM:


1. Teren pola biwakowego jest terenem prywatnym. Przebywanie na terenie pola oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Doba "biwakowa" trwa do godziny 12:00 dnia następnego.
3. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00–6:00.
4. Osobom i grupom zorganizowanym, wobec których istnieje duże prawdopodobieństwo nieprzestrzegania regulaminu i naruszania zasad koegzystencji międzyludzkiej, pracownicy recepcji mają prawo odmówić zameldowania bez podania dodatkowych przyczyn.
5. Recepcja pola biwakowego czynna jest całą dobę jednak formalności związane z zameldowaniem można dokonać wyłącznie w godzinach 9:00 - 21:00.
6. Nowych gości przyjmujemy do godz. 23:00 i od 6:00.
7. Przyjeżdżający po godz. 21:00 i przed 9:00 otrzymują dokumenty zastępcze umożliwiające tymczasowe przebywanie na terenie pola biwakowego. Osoby te zobowiązane są do dopełnienia formalności związanych z zameldowaniem w pierwszym możliwym terminie (w godzinach pracy recepcji 9:00-21:00).
8. Wszelakich formalności meldunkowych oraz płatności dokonuje się w dniu przyjazdu.
9. Opłaty za pobyt pobierane są z góry, a wcześniejszy wyjazd nie upoważnia do zwrotu należności.
10. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu.
11. W chwili zameldowania klient otrzymuje:
 • ogólną kartę pobytu,
 • imienne karty pobytu dla każdej z zameldowanych osób,
 • numer identyfikacyjny,
 • przepustkę na samochód.
  12. Numer identyfikacyjny należy wywiesić na namiocie, przyczepie, itd. W widocznym miejscu.
  13. Kartę pobytu należy nosić przy sobie.
  14. Przepustkę dla samochodu należy umieścić za przednią szybą w sposób umożliwiający odczytanie informacji na niej zawartych osobie znajdującej się na zewnątrz samochodu.
  15. Wejście na pole biwakowe będzie możliwe wyłącznie po okazaniu ważnej karty pobytu. Pracownicy oraz kierownictwo pola mają prawo sprawdzać karty pobytu w każdej chwili.
  16. W przypadku stwierdzenia niezgłoszonego w recepcji pobytu na terenie pola pobrana zostanie dodatkowa opłata w wysokości 50,00zł od osoby za każdy dzień pobytu.
  17. Na polu biwakowym istnieje możliwość podłączenia do prądu.
  18. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc podłączeniowych w pierwszej kolejności podłączane do prądu zostaną przyczepy. Namioty zostaną podłączone do prądu, jeżeli będzie taka możliwość.
  19. Klienci, którzy decydują się na podłączenie prądu, powinni posiadać odpowiednio długi przewód umożliwiający wykonanie podłączenia.
  20. Korzystanie z sanitariatów możliwe jest całą dobę. Dostęp do umywalni, toalet jest bezpłatny. Natomiast skorzystanie z prysznica jest możliwe po zakupieniu żetonu w recepcji.
  21. Dzieci na terenie pola biwakowego znajdują się pod opieką rodziców lub osób, które są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. Korzystanie przez dzieci z placu zabaw i sprzętów znajdujących się na polu musi odbywać się pod nadzorem osób dorosłych. Kierownictwo oraz pracownicy pola nie biorą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
  22. Zwierzęta mogą przebywać na polu biwakowym tylko z ważną kartą szczepień. Psy powinny być trzymane na smyczy i wyprowadzane w kagańcu.
  23. Właściciele zwierząt przebywających na polu zobowiązani są do sprzątania nieczystości pozostawionych przez ich zwierzęta.
  24. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów na terenie pola biwakowego wynosi 10km/h. Jednocześnie uprasza się posiadaczy samochodów o ograniczenie jazdy w czasie ciszy nocnej.
  25. Na terenie obszarów leśnych, w tym na terenie pola biwakowego bezwzględnie zabrania się:
 • zanieczyszczania gleby i wód;
 • zaśmiecania;
 • rozkopywania gruntu; ( Na terenie pola biwakowego obowiązuje całkowity ZAKAZ OKOPYWANIA NAMIOTÓW PRZYCZEP I PRZYSTAWEK)
 • niszczenia grzybów oraz grzybni;
 • niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin; ZAKAZUJĘ WBIJANIA GWOźDZI W DRZEWA.
 • niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;
 • rozgarniania i zbierania ściółki;
 • wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;
 • puszczania psów luzem;
 • hałasowania i używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu oraz płoszenia zwierząt;
 • rozniecania ognia (m.in. palenia ognisk) poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez Nadleśnictwo i pole biwakowe;
 • palenia papierosów w namiocie telewizyjnym;
 • prania i zmywania naczyń w umywalniach;
 • kąpieli zwierząt w umywalniach i punkcie czerpania wody, kąpania PSÓW W JEZIORZE, korzystania z punktu czerpania wody niezgodnie z jego przeznaczeniem.
  26. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. Postój ww. pojazdów na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego.
  27. Miejsce postoju pojazdu na terenie pola biwakowego można wybierać dowolnie, jednak nie na oznaczonych drogach. Przy ustawianiu przyczepy lub namiotu uprasza się o uwzględnianie ścieżek dojazdowych do innych namiotów, przyczep itp.
  28. Worki na śmieci można zakupić w recepcji lub sklepikach znajdujących się na terenie pola namiotowego.
  29. śmieci prosimy wyrzucać do dużego kontenera umieszczonego na terenie pola namiotowego w zawiązanych workach, Plastykowe opakowania wkładać do kontenera zgniecione a szkło i aluminium wrzycać do oznakowanych kontenerów.
  30. Kosze rozstawione na terenie pola biwakowego są przeznaczone na drobne odpadki.
  31. Odwiedzający klientów naszego pola mogą przebywać na jego terenie w godzinach 8:00-20:00. Przebywanie gości po godz. 20:00 wymaga rejestracji.
  32. Goście mogą być wprowadzeni na teren pola biwakowego wyłącznie przez osobę zameldowaną, po wcześniejszym poinformowaniu recepcji o tym kto i na jak długo wchodzi na teren pola. W szczególnych przypadkach wystarczy poinformowanie recepcji o ilości osób odwiedzających.
  33. Odwiedzający klientów naszego pola biwakowego nie są zwolnieni z wnoszenia opłat parkingowych.
  34. Osoba opuszczająca pole zobowiązana jest do zdania w recepcji numerka oraz przepustki na samochód oraz posprzątania miejsca biwakowania.
  35. Kierownictwo pola nie ponosi odpowiedzialności za kradzież i/lub zniszczenie dóbr przywiezionych przez klienta.
  36. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za mienie pola. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie pola zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie według aktualnie obowiązujących cen.
  37. Pole biwakowe oraz zarządca terenu - Nadleśnictwo Jedwabno, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne doznane - przez osoby korzystające z terenu campingu i pozostałych obszarów będących w zarządzie Nadleśnictwa Jedwabno - urazy, kontuzje i innego rodzaju szkody, zarówno na osobie, jak i w mieniu. Dotyczy to w szczególności zdarzeń spowodowanych:
 • przewracaniem się drzew i opadaniem ich konarów oraz gałęzi pod wpływem czynników biotycznych i abiotycznych (m. in.: wiatr, burza i opady śniegu);
 • nierównościami terenu;
 • przez dzikie zwierzęta (m. in. ukąszenia żmii i ukąszenia przez kleszcze, pogryzienie przez zwierzęta zarażone wścieklizną)
 • pożarami terenów leśnych i nieleśnych oraz różnego rodzaju obiektów na nich posadowionych;
 • innymi nie wymienionymi wyżej, a powstałe w wyniku przypadku, siły wyższej lub klęsk żywiołowych.
  W przypadkach wymagających zapewnienia bezpieczeństwa ludzi lub wynikających z potrzeb ochrony przyrody, nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu na mocy odrębnych przepisów.
  38. Nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu upoważnia kierownictwo pola do pozbawienia możliwości dalszego pobytu na polu.
  39. Nieznajomość regulaminu NIE zwalnia z odpowiedzialności.

  renata.kostecka@op.pl

  < strona główna   ^ góra


 • Główna | Pole Biwakowe | Okolica | Dojazd | Cennik | Galeria

  Odżywki Olimp | Kalendarze | Sklepy Internetowe | Biżuteria | Producent Fartuchów